نوشته‌ها

تشخيص برنج معطر

/
تشخيص برنج معطر: برنج‌هاي معطر درتمام مراحل برداشت و نگه‌داري در انبا…